سفارش طراحی

علاوه بر شکل های رایج ترانسفورماتور که در صنعت به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند، مواردی وجود دارد که طراحان در طراحی مبدل‌های الکتریکی یا سایر دستگاه‌ها شکل خاصی از ترانسفورماتور را درنظر می‌گیرند. ما این دسته از ترانسفورماتورها را در دسته ترانس سفارشی و تحت عنوان ترانسفورماتورهای خاص دسته بندی می‌کنیم. خاص بودن این ترانسفورماتورها به دلیل منحصر به فرد بودن ولتاژ، جریان، تعداد سیم پیچ ها، شکل بوبین و یا سیم پیچ ها، ابعاد خاص ترانس و یا موارد دیگر باشد.

نانو الکتریک  آمادگی دریافت سفارش انواع ترانس سفارشی را در کلیه توان‌ها و اشکال مختلف به صورت تک فاز و سه فاز دارد.